การลงทุนทำเงิน

กองทุนรวมคืออะไร เรื่องไหนที่ควรรู้ ก่อนคิดลงทุนทำเงิน

กองทุนรวมเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่อยากลงทุนแต่มีเงินไม่มากหรือมีเวลาน้อย และยังเป็นการลงทุนที่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหุ้นและตราสารหนี้ ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน เนื่องจากการลงทุนกับกองทุนรวม จะมีผู้จัดการดูแลในเรื่องของการลงทุนให้ แม้จะมีเงินเพียงแค่หลักร้อยหลักพันก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ ซึ่งก็มีประเภทของการลงทุนให้คุณได้เลือกมากมายหลายประเภท มีระดับความเสี่ยงจากน้อยไปหามาก มีให้เลือกทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ กองทุน LTF อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ จะเลือกลงทุนแบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามความพอใจ อีกทั้งกองทุนรวมยังเป็นการลงทุนที่ช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการลงทุนให้คุณอีกด้วย เพราะเงินของผู้ลงทุนนั้นจะถูกกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลาย ๆ ประเภท

 

กองทุนรวมคืออะไร ?

“กองทุนรวม” (Mutual Fund) เป็นการระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก แล้วนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยจะมีผู้จัดการกองทุนนำเงินทั้งหมดที่รวบรวมได้นั้นไปลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ตามนโยบายที่แต่ละกองทุนได้กำหนดไว้ เมื่อผู้จัดการกองทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว ก็จะนำไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนตามสัดส่วนของหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนไว้นั่นเอง

 

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนกับกองทุนรวม

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนกับกองทุนรวมมีสิ่งที่นักลงทุนควรที่จะได้รับรู้ไว้ก่อนดังต่อไปนี้

1. เงินลงทุนของเราจะไม่สูญหาย แม้บลจ. ที่บริหารกองทุนต้องประสบปัญหาล้มละลาย

ในกรณีที่ บลจ. ที่บริหารกองทุนมีปัญหาทางการเงิน จนต้องยุบกิจการ อยู่ในภาวะล้มละลาย หรือมีเหตุสุดวิสัยประการใดเกิดขึ้นก็ตาม สถาบันการเงินที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนั้น จะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน และดำเนินการจ่ายคืนผลประโยชน์ให้กับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนแทน

2. กองทุนแต่ละกองมีการกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วในระดับหนึ่ง

มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยต้องการที่จะกระจายความเสี่ยง จึงเลือกใช้วิธีกระจายการลงทุนลงไปในกองทุนเป็นจำนวนมากมายหลายกอง ซึ่งอันที่จริงแต่ละกองทุนก็มีการกระจายความเสี่ยงในระดับหนึ่งอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้น กองทุนหุ้นต่างประเทศ เพราะฉะนั้นการกระจายการลงทุนลงไปในกองทุนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกองทุนประเภทเดียวกันจึงไม่ได้ช่วยอะไร แต่อาจได้รับผลประโยชน์มากกว่าหากเน้นการลงทุนกับการลงทุนที่ดีเพียงไม่กี่กอง อย่างไรก็ดีการกระจายความเสี่ยงก็มีอยู่หลายระดับ ผู้ลงทุนจึงควรกระจายให้ถูกต้อง หากต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงให้มากขึ้น

3. ราคา NAV ไม่สามารถใช้ขอกความถูกแพงของกองทุนได้


ราคา NAV ของกองทุนไม่สามารถใช้บอกได้ว่ากองที่ NAV สูงคือแพงหรือกองที่ NAV ต่ำคือถูก เพราะราคา NAV เป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับในการซื้อขายเท่านั้น และการที่กอง NAV จะถูกหรือแพงนั้น สามารถดูได้จากพอร์ตของกองว่าถือหุ้นอะไร ถึงแม้ว่ากองนั้น NAV จะต่ำแต่ถ้าหากดูจากพอร์ตแล้วพบว่า กองนั้นถือแต่หุ้นแพง ๆ ก็อาจหมายความว่ากองแพงแล้วก็เป็นไปได้ อีกทั้งหุ้นในกองทุนก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอีกด้วย

4. กองทุนรวมจะโตแบบทบต้นโดยอันโนมัติอยู่แล้ว

ความหมายตามคำนิยามของดอกเบี้ยทบต้นก็คือ การนำผลกำไรที่ได้จากปีก่อนหน้านั้น ไปลงทุนต่อหรือเรียกได้ว่าใช้กำไรที่ได้จากปีก่อนเป็นเงินต้นสำหรับการลงทุนในปีถัดไป ซึ่งหากลงทุนแบบนี้ต่อไปแบบนี้เรื่อย ๆ ฐานของทุนก็จะใหญ่ขึ้น เงินก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และเงินของเราก็จะโตต่อโดยอัตโนมัติได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไร แต่บางคนอาจเข้าใจไปว่าจะต้องขายเอากำไรก่อนแล้วจึงค่อยนำกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อกับกองทุนเดิม ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเข้าใจที่ผิด แถมยังทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายกองทุนอีกด้วย

5. เลือกวิธีที่จะรับผลตอบแทนให้เหมาะสมกับตัวเอง

วิธีที่จะได้กำไรจากกองทุนรวมนั้นมีอยู่ 3 แบบด้วยกันคือ
1. กำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย ซึ่งบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
2. กำไรที่ได้จากเงินปันผล ซึ่งบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%
3. กำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ซึ่งบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ก่อนที่ผู้ลงทุนจะตัดสินใจเลือกกองทุนควรจะต้องพิจารณาก่อนว่ากองทุนไหนมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนเป็นเช่นไร แล้วจึงค่อยเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง แต่ถึงอย่างไรก็ดีแม้ผู้ลงทุนจะเลือกกองที่จ่ายเงินปันผล หรือขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว แต่ช่วงเวลาในการจ่ายผลตอบแทนและจำนวนเงิน อาจไม่ตรงกับช่วงเวลาที่เราต้องการใช้เงิน เราก็อาจต้องสั่งขายกองเพื่อนำเงินมาใช้เพิ่มเติมเองก็เป็นได้

เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นเรื่องที่นักลงทุนควรรู้ก่อนที่จะลงทุนกับกองทุนรวม ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นักลงทุนจะต้องศึกษาให้เข้าใจให้ดีก่อนที่จะลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน หรือในเรื่องของการเลือกกองทุน ซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ มาพิจารณาประกอบร่วมด้วยมากกว่าที่จะตัดสินใจเลือกตามขนาดของกองแต่เพียงอย่างเดียว

แหล่งอ้างอิง : https://www.finnomena.com/…/10-things-to-know-mutual-fund-in
https://www.krungsri.com/bank/th/…/WhatisMutualFund.html
เครดิตภาพ : www.meawbininvestor.com
https://www.thairath.co.th
www.ddproperty.com
https://www.lhbank.co.th
https://club-nautique-charavines.com
https://medium.com

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

การลงทุนทำเงิน

วิธีลงทุนกับกองทุนรวม สำหรับมนุษย์เงินเดือน อยากหาเงินล้าน

สำหรับมนุษย์เงินเดือน ที่อยากจะหาเงินล้าน สำหรับเอาไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณแล้ว การลงทุนกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกที่หลายคนให้ความสนใจครับ
การลงทุนทำเงิน

การลงทุนแบบต่างๆ มีผลตอบแทนอย่างไร เลือกแบบไหน ให้ผลตอบแทนดีที่สุด

ระดับความเสี่ยงในการลงทุนแบบต่างๆ จะต่างกันอย่างไรนั้น วันนี้เราก็มีอันดับความเสี่ยงในการลงทุนแต่ละประเภทมาให้ได้พิจารณากันก่อนที่จะตัดสินใจหาเงิน
การลงทุนทำเงิน

ทำไมถึงต้องลงทุนกับกองทุนรวม เป็นมือใหม่อยากลงทุนต้องทำยังไง

การเลือกลงทุนกับกองทุนรวมซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากลงทุนแต่ไม่ค่อยจะมีเวลาและความรู้สำหรับการลงทุนมากนัก
การลงทุนทำเงิน

กองทุนแต่ละประเภท มีความเสี่ยงต่างกันอย่างไร รู้ไว้ก่อนคิดลงทุน

การลงทุนกับกองทุนเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำให้เงินงอกเงย ไม่ว่าจะเป็นลงทุนเพื่ออิสรภาพทางการเงินในอนาคต หรือต้องการหาเงินสร้างรายได้