หน้าหลัก » อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ SMEs ต้องทำอย่างไรบ้าง คุณสมบัติก่อนเริ่มทำธุรกิจ SMEs

อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ SMEs ต้องทำอย่างไรบ้าง คุณสมบัติก่อนเริ่มทำธุรกิจ SMEs

ธุรกิจ SMEs คืออะไร? เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามและมีความสงสัยเกี่ยวกับความหมายของธุรกิจ SMEs ซึ่งอาจจะพอได้ยินชื่อกันมาบ้าง หรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจหน้าใหม่

ธุรกิจ SMEs คืออะไร? เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามและมีความสงสัยเกี่ยวกับความหมายของธุรกิจ SMEs ซึ่งอาจจะพอได้ยินชื่อกันมาบ้าง หรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจหน้าใหม่ที่อยากลงทุนสร้างรายได้หาเงิน 10 ล้านหรือ 100 ล้าน จากการลงทุนทำธุรกิจแต่อาจจะยังไม่เข้าใจดีนักว่า ธุรกิจ SMEs คืออะไร วันนี้เราจึงมีความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจ SMEs มาฝากกันว่าธุรกิจ SMEs คืออะไร และหากอยากเป็นนักธุรกิจ SMEs จะต้องทำอย่างไร

ธุรกิจ SME คืออะไร

ธุรกิจ SME มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Small and Medium Enterprise ซึ่งหมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามความหมายในภาษาไทยนั่นเอง ซึ่งคนทั่วไปมักจะเรียก SME หรือ SMEs กันจนติดปากว่า ธุรกิจขนาดย่อม ถือเป็นธุรกิจชนิดหนึ่งที่มีการดำเนินกิจการทั้งในส่วนของการผลิตและจำหน่ายในขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระ ใช้งบประมาณในการลงทุนต่ำ และมีการจ้างพนักงานแค่เพียงไม่กี่คน

ข้อดีของธุรกิจ SMEs

เนื่องจากธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก จึงทำให้มีคนรุ่นใหม่จำนวนมากมายกล้าที่จะคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งบางครั้งกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ไม่อยากที่จะเสี่ยงที่จะทำ ธุรกิจ SMEs จึงเป็นธุรกิจที่ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศ เป็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศชาติอีกแนวทางหนึ่ง นอกจากนี้ ธุรกิจ SMEs ยังเป็นโอกาสของคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

ธุรกิจ SMEs แบ่งออกได้เป็น

ธุรกิจ SME หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ธุรกิจการผลิตสินค้า ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าทุกประเภท อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรทุกประเภท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน
2. ธุรกิจการบริการ ได้แก่ กิจการด้านการศึกษา การดูแลรักษาสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรมและหอพัก ร้านอาหาร ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กิจการค้าส่ง ได้แก่ การขายสินค้าหรือบริการในปริมาณมาก เพื่อนำไปขายต่อหรือเพื่อใช้ในธุรกิจ อุตสาหกรรม แต่ไม่ได้เน้นขายให้กับประชาชนทั่วไป กิจการการค้าปลีก หมายถึง การขายสินค้าหรือบริการให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปบริโภคหรือนำไปใช้ส่วนตัว

นักธุรกิจ SMEs ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

1. ต้องรู้จักมองหาโอกาสอยู่เสมอ เป็นคนแรกที่คิดและลงมือทำ
2. กล้าที่จะเสี่ยง แม้ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเมื่อลงมือทำไปแล้วจะก่อให้เกิดผลลัพท์อย่างไร ซึ่งอาจจะประสบความสำเร็จหรืออาจล้มเหลวก็ได้ แต่การไม่ยอมลงมือทำก็เท่ากับปิดโอกาสไปแล้ว
3. มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยคิดเคยทำมาก่อนย่อมสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้
4. มีความอดทน ความสำเร็จอาจไม่ได้มาโดยง่าย แต่เกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวที่เคยได้รับแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุง
5. มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล รู้จักที่จะคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนในการไปสู่จุดหมาย

อยากเป็นนักธุรกิจ SMEs จะเริ่มต้นอย่างไร

1. เลือกทำธุรกิจที่ตนเองมีความสนใจหรือมีความรู้พอสมควรในธุรกิจที่ตนต้องการจะทำ แต่อย่างไรก็ดีควรคำนึงถึงด้วยว่าธุรกิจที่ตนเองมีความสนใจนั้นจะไปกันได้กับตลาดหรือไม่ จะมีโอกาสที่จะอยู่รอดในตลาดได้มากน้อยแค่ไหน
2. รู้จักคู่แข่งและตลาดให้ดี ทำการศึกษาว่าคู่แข่งที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกับเรามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน แต่ละเจ้ามีจุดเด่นอย่างไร รู้จักวิธีการทำการตลาดของคู่แข่ง เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ได้ว่าหากเราคิดจะทำธุรกิจนี้เราจะมีความแตกต่างไปจากธุรกิจอื่น ๆ ที่เคยทำกันมาแล้วอย่างไร เพื่อที่เราจะสามารถดึงจุดเด่นที่เรามีอยู่ออกมาเป็นจุดขายได้
3. คิดถึงการทำการตลาดเพื่อให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปกับกลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมายที่จะขายสินค้าของเรา จึงควรทำความรู้จักให้ดีเสียก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครและจะต้องวางแผนการตลาดอย่างไรเพื่อให้สินค้าของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ
4. เตรียมงบประมาณในการลงทุนให้พร้อม ซึ่งคุณไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนเองไปเสียทั้งหมด แต่อาจใช้บริการสินเชื่อ SME เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินก็ได้ เพื่อที่คุณจะได้มีเงินทุนสำรองเอาไว้จ่ายในยามฉุกเฉิน ซึ่งคุณก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อในการทำธุรกิจ SMEs ได้จากหน่วยงานมากมายที่ให้การสนับสนุน ซึ่งก็มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อเอสเอ็มอีกสิกรไทย, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน, สินเชื่อกรุงศรี SMEs เป็นต้น

มีธุรกิจ SMEs อยู่หลายประเภทที่นักลงทุนหน้าใหม่สามารถเลือกลงทุนได้ตามความสนใจ ซึ่งนักลงทุนก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้หรือมีความรู้ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน และต้องมองถึงความเป็นไปได้ด้วยว่า ธุรกิจ SMEs ที่เราอยากทำจะมีโอกาสไปรอดหรือไม่ เพื่อที่เราจะสามารถสร้างความร่ำรวยได้จากการทำธุรกิจ SMEs

แหล่งอ้างอิง : https://www.im2market.com › ธุรกิจ
socialintegrated.com/sme-คืออะไร
www.thaismescenter.com/ทำความรู้จักกับ-smes-กันเถอะ
moneyhub.in.th/article/ธุรกิจ-sme-คืออะไร
https://www.novabizz.com/Business/ธุรกิจขนาดย่อม.htm

เครดิตภาพ :
https://www.morrish-builders.co.uk
https://pantip.com
www.smeleader.com/
www.dooddot.com
www.bangkokbanksme.com
www.thaismescenter.com

ธุรกิจ SME คืออะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ ก่อนจะรวยด้วยธุรกิจ SME