หน้าหลัก » แฟรนไชส์การศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก แฟรนไชส์ไหน น่าสนใจลงทุน

แฟรนไชส์การศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก แฟรนไชส์ไหน น่าสนใจลงทุน

เพื่อโอกาสในการทำงานที่มากขึ้นในอนาคต แฟรนไชส์ การศึกษาภาษาอังกฤษต่าง ๆ จึงได้รับความนิยมจากพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการจะให้ลูกๆ

นับวันภาษาอังกฤษก็จะยิ่งมีความสำคัญกับคนไทยมากขึ้น เพราะโลกที่เล็กลงทุกที โอกาสที่คนไทยจะต้องไปเกี่ยวข้องหรือได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วย การใช้ภาษาได้แค่เพียง 1 ภาษาก็จะทำให้โอกาสในการทำงานลดน้อยลงไป ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในยุคปัจจุบันต่างก็พยายามที่จะส่งเสริมสนับให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียน เพื่อโอกาสในการทำงานที่มากขึ้นในอนาคต แฟรนไชส์การศึกษาภาษาอังกฤษต่าง ๆ จึงได้รับความนิยมจากพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการจะให้ลูก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ที่มีความน่าสนใจทีเดียวสำหรับนักลงทุนและผู้ที่มีความสนใจในการศึกษา เราจึงอยากขอแนะนำแฟรนไชส์การศึกษาภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงและมีความน่าสนใจในการลงทุนดังต่อไปนี้

 

1. สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดมี่ GEE English Academy

สถาบันสอนภาษาอังกฤษสายเลือดไทย อิงลิช อะคาเดมี่ GEE English Academy ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่เน้นให้เด็กได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง ผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของเด็ก ทั้งในเรื่องการฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ทักษะต่าง ๆ สามารถเห็นผลจากการเรียนการสอนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว มีเนื้อหาการเรียนให้เลือกได้ตามความต้องการ แบ่งเป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับเด็กและ หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการลงทุนที่สามารถเห็นผลกำไรได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปี

 

2. อิงลิช คอนเนอร์ English Corner

แฟรนไชส์การศึกษาภาษาอังกฤษ อิงลิช คอนเนอร์ เปิดทำการสอนที่นนทบุรีเป็นสาขาแรก เมื่อ ปี 2549 โดยเปิดทำการสอนภาษาอังฤษสำหรับเด็ก ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยม ซึ่งตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมาที่ได้เปิดทำการสอน ทางแฟรนไชส์ก็ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกมาโดยตลอด โดยในปัจจุบัน อิงลิช คอนเนอร์ English Corner มีสาขาอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 100 สาขา ซึ่งสำหรับผู้มีความสนใจที่จะลงทุน ทางแฟรนไชส์ก็จะมีทีมงานที่มีประสบการณ์ช่วยวิเคราะห์ในการเลือกทำเลที่เหมาะสม พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการสรรหาบุคลากร ผู้ลงทุนจะได้รับมอบหลักสูตรที่ผ่านการพัฒนามาเป็นอย่างดี รวมทั้งจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำตลาดเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จให้กับแฟรนไชส์อีกด้วย

 

3.สถาบันสอนภาษาอังกฤษฟันอิงลิช Fun English

สถาบันสอนภาษาอังกฤษฟันอิงลิช ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540เปิดทำการสอนให้กับเด็กในทุกระดับชั้น โดยจะฝึกสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งในการด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งเด็ก ๆ จะสามารถออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เข้าใจได้ง่ายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และรู้สึกสนุกไปกับการเรียน ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ที่ได้จัดการเรียนการสอน สถาบันสอนภาษาอังกฤษฟันอิงลิช Fun English จึงเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์การศึกษาที่น่าลงทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน การอบรมครูและพนักงาน และการสนับสนุนด้านการตลาด

4. สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ดารุโน่ Daruno

ดารุโน่ Daruno เป็นแฟรนไชส์การศึกษาภาษาอังกฤษ ที่เปิดทำการเรียนการเรียนการสอนให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเด็ก ๆ จะได้รับการวางพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การอ่าน การจับใจความจากสิ่งที่อ่าน การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเขียนบทความ ซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานในสนทนาต่อไป ผู้สนใจลงทุนจะได้รับการอบรม และคำแนะนำในการจัดตั้งและดำเนินการธุรกิจต่อไป

 

5. โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ Pingu’s English School


โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ Pingu’s English School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งในเรื่องการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้อยู่ในขั้นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยใช้ตัวการ์ตูน “พิงกุ” สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก และใช้สื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อการสอนโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ซึ่งหากท่านใดสนใจที่จะลงทุนก็จะได้รับการถ่ายทอดให้ด้วย

 

6.ศูนย์ภาษาอังกฤษ สกอลาสติค เออร์ลี่ อิงลิช (SEE)

สกอลาสติค เออร์ลี่ อิงลิช ก่อตั้งมาแล้วกว่า 97 ปี เริ่มขายแฟรนไชส์เมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นแฟรนไชส์การศึกษา ที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเด็ก ๆ จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนานด้วยสื่อการสอนรูปแบบดิจิตอล สกอลาสติค เออร์ลี่ อิงลิช มีรูปแบบให้เลือกลงทุนหลากหลายประเภทซึ่งจะแตกต่างออกไปตามสภาพธุรกิจและการแข่งขันกันในแต่ละพื้นที่

 

7. ศูนย์สอนภาษาอังกฤษเด็ก ป็อบอัพ อิงลิช Pop up English


ศูนย์สอนภาษาอังกฤษเด็ก ป็อบอัพ อิงลิช ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยเป็นแฟรนไชส์ ที่เปิดสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยหลักสูตรการสอนของ Pop up English จะคำถึงความสามารถที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน ซึ่งก็จะมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยใช้เทคนิคการสอนเฉพาะด้านทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

แฟรนไชส์การศึกษาภาษาอังกฤษถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ทำเงินที่คุ้มค่าน่าลงทุนไม่น้อย เพราะไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนเท่านั้น แต่ยังถือว่าเป็นธุรกิจที่ช่วยสร้างอนาคตของชาติอีกด้วย

แหล่งอ้างอิง : www.thaifranchisecenter.com
เครดิตภาพ : therichmustknow.com
www.englishcorner.co.th
www.franchisepremium.com
https://darunoloeikids.com
www.brainyfreemagazine.com
https://pantip.com
www.vcharkarn.com

5 แฟรนไชส์ ร้านกาแฟสดทำเงิน ที่ใครๆก็สนใจอยากมาลงทุน