หน้าหลัก » เว็บไซต์มีข้อจำกัดอะไรบ้าง?

เว็บไซต์มีข้อจำกัดอะไรบ้าง?