หน้าหลัก » ทำไมถึงต้องลงทุนกับกองทุนรวม เป็นมือใหม่อยากลงทุนต้องทำยังไง

ทำไมถึงต้องลงทุนกับกองทุนรวม เป็นมือใหม่อยากลงทุนต้องทำยังไง

การเลือกลงทุนกับกองทุนรวมซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากลงทุนแต่ไม่ค่อยจะมีเวลาและความรู้สำหรับการลงทุนมากนัก

ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีเงินเก็บออมมากขึ้น และอยากที่จะมีเงินสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ การลงทุนถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการเลือกลงทุนกับกองทุนรวมซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากลงทุนแต่ไม่ค่อยจะมีเวลาและความรู้สำหรับการลงทุนมากนัก และต้องการสิทธิประโยชน์ในการขอลดหย่อนภาษี วันนี้เราจึงมีความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการลงทุนกองทุนรวมมาฝากกัน สำหรับผู้สนใจที่อยากจะเริ่มต้นลงทุน

ทำไมต้องลงทุนกับกองทุนรวม

ทำไมคุณถึงต้องเลือกลงทุนกับกองทุนรวม ทั้ง ๆ ที่มีรูปแบบในการลงทุนให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ากองทุนรวมเป็นการลงทุนที่เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยจะมีเวลาติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน และไม่มีประสบการณ์หรือขาดความรู้ความชำนาญในการลงทุน เกรงว่าจะเกิดความผิดพลาดหากต้องลงทุนด้วยตัวเอง ไม่รู้จักช่องทางในการลงทุน ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะหมดไปหากคุณเลือกลงทุนกับกองทุนรวม กองทุนรวมเป็นการลงทุนที่ดำเนินการโดยบริษัทจัดการกองทุน และมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการลงทุน ซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ลงทุนในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินแต่ละประเภท ตามนโยบายของแต่ละกองทุนที่ผู้ลงทุนได้เลือก ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนก็จะได้รับเงินปันผลจากผลกำไรที่ได้จากการลงทุน และหากผู้ลงทุนต้องการที่จะลดความเสี่ยงในการลงทุนโดยการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลาย ๆ ประเภท กองทุนรวมก็มีกองทุนต่าง ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันออกไปให้เลือกได้ตามต้องการ นอกจากนี้กองทุนรวมยังมีผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์แทนผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้กำกับดูแลการจัดการการลงทุนต่าง ๆ อีกด้วย ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ในเรื่องของความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

กองทุนรวมเป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งก็แบ่งออกได้เป็น 2 ทางเลือก คือ

1. เลือกลงทุนกับกองทุนรวมทั่วไป
หากผู้ลงทุนเลือกลงทุนกับกองทุนรวมทั่วไป เมื่อผู้ลงทุนได้ทำการขายคืนหน่วยลงทุน และมีเงินได้ เงินได้ในส่วนนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษี (ไม่นับรวมเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไร)
2. เลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
หากผู้ลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เงินที่ผู้ลงทุนใช้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนทั้ง 2 ประเภทนี้จะใช้ขอลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกองละ 15% ของเงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน และรวมแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

เป็นมือใหม่อยากลงทุนต้องทำยังไง

1. ประเมินตัวเองก่อน

เราต้องดูก่อนว่าสัดส่วนในการลงทุนเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถประเมินได้ว่าจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหากจะตัดสินใจลงทุนคือมีการกระจายความเสี่ยงมากพอแล้วใช่ไหม เหมาะสมเพียงใดหากคุณต้องการที่จะใช้เงินในอนาคต หากคุณได้ทำการประเมินดูแล้วพบว่ายังรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นอีก คุณก็สามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนขึ้นอีกได้

2. วางแผนการลงทุน

ต่อมาคือจะต้องรู้จักวางแผนในการลงทุนครับ คือต้องดูว่าตัวเรามีความเหมาะสมกับการลงทุนประเภทไหน ซึ่งสามารถทำได้โดยเลือกลงทุนในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แล้วจึงมาดูว่าจุดประสงค์ในการลงทุนทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยาวของเราว่าเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็ดีมีความแตกต่างในเรื่องเป้าหมายในการลงทุนของกองทุน LTF และ RMF อยู่ด้วยครับ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนจึงควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน

3. ซื้อทีละน้อยไปก่อน

สำหรับมือใหม่อย่าเพิ่งรีบใจร้อนทุ่มซื้อทีละมาก ๆ แต่ควรทยอยซื้อกองทุนทีละน้อย ๆ ไปก่อนดีกว่า เพราะจะช่วยในการกระจายความเสี่ยงได้ดี โดยคุณอาจจะแบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งเป็นประจำทุกเดือนเดือนละเท่า ๆ กันสัก 10% หรือ 15% สำหรับการลงทุนเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่มีปัญหาที่เกิดจากการเอาเงินไปลงทุนมากเกินไปจนไม่มีเงินเหลือขึ้นมาไงล่ะครับ

4. อย่าลืมเงื่อนไข

เงื่อนไขในการลงทุนเป็นสิ่งที่นักลงทุนหน้าใหม่ควรที่จะตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ อย่างการลงทุนกับกองทุน LTF และ RMF คุณก็ควรพิจารณาให้ดีก่อนว่ามีกำลังซื้อได้แค่ไหน และก็ไม่ควรรีบขายเมื่อยังไม่ถึงกำหนดเวลาตามเงื่อนไข เพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

5. ติดตามผลการลงทุน

เมื่อตัดสินใจลงทุนแล้วคุณก็จะต้องหมั่นติดตามผลการลงทุนว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ ผู้ลงทุนจะต้องทำการบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของการซื้อขาย ผลการดำเนินของกองทุนเป็นอย่างไรเป็นไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่า หากไม่จะได้ปรับการลงทุนให้ได้อย่างที่เราต้องการ

การตัดสินใจที่จะเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่ตอนที่มีอายุยังไม่มากนักจะทำให้คุณมีเวลาที่จะเก็บออมเงินสำหรับเอาไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณและมีประสบการณ์ในการลงทุนที่จะเลือกลงทุนในประเภทอื่น ๆ ที่มีระดับความเสี่ยงมากขึ้น เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความร่ำรวยยังไงล่ะ

แหล่งอ้างอิง : www.moneymartthai.com › หมวดบทความน่ารู้
https://www.posttoday.com/economy/financial/367708
เครดิตภาพ : https://www.coindesk.com