หน้าหลัก » ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจที่น่าสนใจ ขานรับสังคมสูงวัย อนาคตสดใสในระยะยาว

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจที่น่าสนใจ ขานรับสังคมสูงวัย อนาคตสดใสในระยะยาว

ธุรกิจต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุได้จึงกลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมีแนวโน้มว่าจะมาแรงอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในไม่ช้า รวมทั้งประเทศไทยเองก็เช่นกัน ซึ่งจากรายงานของสำนักงานสถิติเเห่งชาติ ได้บอกว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีประชากรร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศที่เป็นผู้สูงอายุ เเละในช่วงปี 2567-2568 หรือภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี ประเทศไทยก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลประชากรในประเทศไทยพบว่า ปี2556 มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน จากจำนวนประชากรไทยทั้งหมด 64.6 ล้านคน และคาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 17.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.3 ภายในปี 2573 และจะมีจำนวนถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละร้อยละ 32.1 ในปี 2583
ซึ่งจากความเปลี่ยนแปลงของประชากรทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนี้ ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุได้จึงกลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมีแนวโน้มว่าจะมาแรงอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่อยากหาเงินล้านจากการการลงทุนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันก็มีธุรกิจมากมายที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ดังที่เราได้รวบรวมมานำเสนอต่อไปนี้

1. ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ Homecare

เนื่องจากผู้คนในยุคปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องไปทำงานนอกบ้านกันมากขึ้น ทำให้ไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านแต่เพียงลำพัง ธุรกิจ Homecare ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อรับอาสาที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บุตรหลานไม่มีเวลาที่จะดูแลด้วยตนเอง โดยธุรกิจ Homecare จะเป็นสถานที่ที่จะให้การดูแลผู้สูงในระหว่างที่บุตรหลานต้องออกไปทำงาน และเมื่อถึงเวลาบุตรหลานก็จะมารับกลับบ้าน นอกจากนี้แล้วธุรกิจ Homecare ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอีกด้วย

 

2. ธุรกิจฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ Rehabilitation

เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นสมรรถภาพของร่างกายในด้านต่าง ๆ ก็ยิ่งเสื่อมถอยลงไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยินหรือการเคลื่อนไหว ซึ่งความเสื่อมถอยของร่างกายเหล่านี้ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุไม่น้อย เครื่องมือที่สามารถช่วยผู้สูงอายุในเรื่องของการมองเห็น การได้ยินและการเคลื่อนที่ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเท่านั้น หากแต่ยังนำมาซึ่งรายได้ที่จะหลั่งไหลเข้ามาในระยะยาวอีกด้วย

 

3. ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ Services

ผู้สูงอายุมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาบริการในด้านต่าง ๆ สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน ธุรกิจที่ให้การบริการผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การเคลื่อนที่ ยานพาหนะ สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์การสื่อสาร ฯลฯ จะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจบริการผู้สูงอายุจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีแนวโน้มสดใสในอนาคต

4. ธุรกิจโภชนาการพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ Special Nutrition

โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จะตามมาเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น และหากผู้สูงอายุเลือกรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสมกับโรคประจำตัวก็จะช่วยอาการเจ็บป่วยลดน้อยลงได้ ธุรกิจโภชนาการพิเศษ หรืออาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นธุรกิจที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เป็น เช่น ผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจ จะต้องมีวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงใดที่พึงหลีกเลี่ยง หรืออาหารชนิดใดที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน เป็นต้น

 

5. ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของผู้สูงอายุ Medical Tourism

เมื่อถึงวัยสูงอายุสถานที่ที่คนส่วนใหญ่มักจะต้องไปกันอยู่บ่อย ๆ ก็คือโรงพยาบาล ไม่ว่าจะไปเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีหรือมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาโรคประจำตัวก็ตาม จึงเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่จะให้การบริการผู้สูงวัยทั้งคนไทยและต่างชาติ ด้วยคุณภาพของโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้ชื่อว่ามีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JSI มากที่สุดในเอเชีย และติด TOP 5 ของโลก ซึ่งจะสามารถให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางกาแพทย์และสุขภาพอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนใหม่ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ทันตกรรม นวดแผนไทย ฟิตเนส หรือศัลยกรรมเสริมความงาม

 

6. ธุรกิจที่พำนักในระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ Long Stay

ธุรกิจลองสเตย์เพื่อผู้สูงอายุเป็นธุรกิจสถานบริการที่ให้การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ซึ่งผู้สูงอายุที่ญาติไม่สามารถจะให้การดูแลได้ ก็สามารถที่จะพามาฝากอาศัยอยู่ในสถานบริการแห่งนั้นได้ หรืออาจจะนำผู้สูงอายุมาฝากอาศัยอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว

 

7. ธุรกิจท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว Longstay tourism

ธุรกิจท่องเที่ยวแบบ Long Stay นั้นเกิดขึ้นมาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่ประชากรที่มีรายได้ดีจะใช้ชีวิตไปในการท่องเที่ยวในต่างแดนเพื่อแสวงหาความสุข และประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมีโรงพยาบาลที่จัดอยู่ในมาตรฐานสากลอยู่มากมายจึงมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวสูงอายุจากต่างประเทศ หรือ ผู้ที่เข้ามารักษาพยาบาลและพักฟื้นที่จะเข้ามาพักอาศัยอยู่ในระยะยาวได้

ธุรกิจที่น่าสนใจเหล่านี้ล้วนเป็นธุรกิจที่มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าจะมีอนาคตสดใส และสามารถสร้างรายได้ในระยะยาว ผู้ที่สนใจจะเริ่มลงทุนทำธุรกิจจึงควรนำไปพิจารณา เพื่อที่จะได้ตัดสินใจเลือกทำธุรกิจที่ตนเองมีความสนใจ จะได้รวยไว ๆ และรวยได้อย่างยั่งยืนยังไงล่ะ

แหล่งอ้างอิง : www.ออมสุขออมสิน.com/มองสังคมผู้สูงอายุให้เป็นโอกาสในการลงทุน
www.innwhy.com/5-home-care-senior
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1467025308

เครดิตภาพ : elhhca.com
www.acnews.net
ilsau.com.au
https://www.honestdocs.co
suksomdul.com
healthhub.mome.co
www.courtyardembassyrow.com

Post navigation

Leave a Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น