หน้าหลัก » ธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคตยุคปี 2020 เทรนด์ไหนกำลังจะมา

ธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคตยุคปี 2020 เทรนด์ไหนกำลังจะมา

มีธุรกิจอะไรบ้างนั้นที่จะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคตและใช้เป็นช่องทางหาเงินสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ได้ มาติดตามกันเลยดีกว่า

การตลาดธุรกิจนั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ตามความเปลี่ยนแปลงของประชากรและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในแต่ละยุคสมัย ผู้คนในอดีตอาจมีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวในแบบหนึ่ง ธุรกิจต่าง ๆ จึงมีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในยุคนั้น แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้คนก็จะมีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปการตลาดธุรกิจก็ต้องปรับตัวตามไปด้วย ธุรกิจในรูปแบบเก่า ๆ ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้อีกแล้วก็ต้องล้มหายตายไป ขณะเดียวกันก็มีธุรกิจในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ ซึ่งก็เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ตรงใจตรงกับความต้องการของคนในยุคนั้น ๆ มากกว่า อย่างเช่นในยุคปี 2020 ที่กำลังใกล้มาถึงนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอีกมากมายหลายหลายธุรกิจซึ่งถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนในยุคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีธุรกิจอะไรบ้างนั้นที่จะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคตและใช้เป็นช่องทางหาเงินสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ได้ มาติดตามกันเลยดีกว่า

1. ธุรกิจที่สนองความต้องการของสังคมสูงอายุ

โลกในอนาคตปี 2020 จะย่างก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ว่ากันว่าประชากรที่เป็นผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนสูงถึง 30% ของประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสูงอายุ หรือธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ได้ จึงเป็นธุรกิจที่คาดว่าจะมาแรงแน่นอนในอนาคตที่จะถึงนี้ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่จะมีกำลังซื้ออย่างมหาศาลที่จะจับจ่ายใช้สอยไปกับสิ่งที่จะทำให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบั้นปลาย มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาวเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านร่างกายอย่างเช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของผู้งอายุ รวมทั้งอาหารเสริม สินค้าเพื่อสุขภาพอะไรต่าง ๆ และในด้านจิตใจ ธุรกิจที่ทำให้ผู้สูงอายุได้รับความสุขความเพลิดเพลินทางใจก็จะเป็นที่ต้องการ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ หรือการจัดทัวร์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรมต่าง ๆ

2. ธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่

คนยุคเจเนอเรชั่นวาย จะมีบาทบาทมากขึ้น เมื่อโลกเข้าสู่ยุคปี 2020 ซึ่งลักษณะเด่น ๆ ของคนกลุ่มนี้ก็คือมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง ชอบชีวิตอิสระ ชอบอะไรที่เรียบง่ายแต่ก็มีลักษณะขบถอยู่ในตัวพอสมควร ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องพิธีรีตองมากนัก มีอุปนิสัยกล้าได้กล้าเสีย ชอบความรวดเร็ว คนยุคเจเนอเรชั่นวายจะมีความคิดที่แตกต่างไปจากคนรุ่นเก่า จะไม่ชอบการเป็นลูกน้องใคร อยากที่จะเป็นนายตัวเองมากกว่า และอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ธุรกิจที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ได้ทำธุรกิจส่วนตัวอย่างที่ตนต้องการจึงเป็นธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องของคนกลุ่มนี้ได้

3. ให้ความสำคัญกับเรื่องเงิน

วิธีคิดที่มีต่อเงินของคนในยุคปี 2020 นั้นจะค่อนข้างแตกต่างทีเดียวกับคนรุ่นก่อน คนยุคใหม่จะคิดวางแผนการเงินสำหรับชีวิตในอนาคต โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มของเงินให้มากขึ้นผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ หรือจะเรียกได้ว่าเป็นการวางแผนการเงินโดยการใช้เงินทำงานนั่นเอง ทั้งการลงทุนในหุ้น พัน พันธบัตรหรือกองทุนรวม ด้วยความกล้าเสี่ยงที่มีมากกว่าคุณรุ่นพ่อรุ่นแม่ และผลตอบแทนจากการนำเงินไปฝากธนาคารก็ไม่สามารถที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับคนยุคนี้ได้มากนัก การหาวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของเงินให้มากขึ้นด้วยการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นหรือลงทุนทำธุรกิจจึงเป็นวิธีที่พวกเขาให้ความสนใจ แต่ถึงอยากไรก็ตามทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง หากคิดจะลงทุนในลักษณะนี้จึงต้องมีความพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ

4. ให้คุณค่ากับความสุขทางใจมากกว่าวัตถุ

ค่านิยมในการเลือกงานของคนยุคก่อน มักจะให้ความสนใจกับงานที่มีรายได้ดี เงินเดือนสูง ๆ เป็นหลัก มากกว่าที่จะเลือกทำงานที่รักที่ชอบ แต่คนในยุค 2020 จะมีความรักความชอบเป็นแรงจูงใจที่จะตัดสินใจเลือกทำงานนั้น ๆ คนยุคนี้จะให้ค่าความสำคัญกับความสุขที่ได้รับทางจิตใจมากกว่าความสุขที่จะได้รับจากทางวัตถุ สำหรับพวกเขาแล้วความสุขจากการได้ทำงานที่รักเป็นความสุขที่จะช่วยให้จิตใจได้รับการเติมเต็มและเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าการที่จะต้องทนทำงานที่ตนไม่ได้รักเพื่อหวังจะได้ค่าตอบแทนสูง ๆ แต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้แล้วการมีช่วงเวลาวันหยุดที่จะได้ใช้ชีวิตในมิติอื่น ๆ ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวเพื่อนฝูงและการมีสุขภาพที่ดีก็เป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญมากกว่าคนยุคก่อน เพราะฉะนั้นแล้วธุรกิจที่มีแนวโน้มว่าจะไปได้ดีในยุค 2020 ก็คือธุรกิจที่มีสไตล์เป็นของตัวเองตอบสนองทางด้านอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลได้ดีจึงเป็นธุรกิจที่คนในยุค 2020 จะให้ความสนใจเลือกใช้บริการ

โลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความต้องการของผู้คนก็เช่นกัน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสร้างความร่ำรวยจากการทำธุรกิจแล้ว การก้าวตามให้โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจะทำให้คุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้คนต้องการและคุณจะตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้โดยวิธีใด

แหล่งข้อมูล : https://moneyhub.in.th/article/business-trend-2020
เครดิตภาพ : https://med.mahidol.ac.th