หน้าหลัก » ธุรกิจส่วนตัวการเกษตร ทางเลือกของคนยุคใหม่ ทำอย่างไรให้ร่ำรวย

ธุรกิจส่วนตัวการเกษตร ทางเลือกของคนยุคใหม่ ทำอย่างไรให้ร่ำรวย

คนยุคใหม่หลายคนที่หันมาทำธุรกิจเกษตรจนสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวยได้ก็มีให้เห็นไม่น้อย เพราะอันที่จริงแล้วธุรกิจเกษตรก็ไม่ต่างจากธุรกิจทั่วไป

ความเชื่อผิด ๆ ที่ว่าเกษตรกรคืออาชีพของคนจน ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด มีคนยุคใหม่หลายคนที่หันมาทำธุรกิจเกษตรจนสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวยได้ก็มีให้เห็นไม่น้อย เพราะอันที่จริงแล้วธุรกิจเกษตรก็ไม่ต่างจากธุรกิจทั่วไป ที่มีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ประสบความล้มเหลว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมาย ในวันนี้เราจึงมีความรู้ดี ๆ มาแนะนำสำหรับใครก็ตามที่คิดจะหันมาทำธุรกิจส่วนตัวการเกษตร ไม่ว่าจะทำแบบเต็มตัวหรือทำเป็นธุรกิจสร้างรายได้เสริม ว่ามีธุรกิจในลักษณะไหนบ้างที่น่าสนใจและจะต้องทำอย่างไรจึงจะรวย

ทำธุรกิจเกษตรแล้วไม่รวย มีสาเหตุจากอะไร

ถ้าคุณกำลังสงสัยว่า เป็นเพราะเหตุใดที่ทำธุรกิจเกษตรมาแล้วก็ตั้งนาน แต่ก็ยังไม่รวยสักที ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

1. ไม่มีความรู้อย่างแท้จริงในการทำธุรกิจเกษตร

แม้ว่าคุณจะเลือกปลูกพืชที่กำลังขายได้ราคาดี หรือทำธุรกิจเกษตรที่กำลังเป็นที่สนใจหรือสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับคนอื่น ๆ อยู่ในขณะนั้น แต่ถ้าคุณไม่มีความถนัด ไม่มีความรู้ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ คุณก็อาจจะไม่รุ่งเหมือนเขาก็ได้ การศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจให้รู้อย่างถ่องแท้จึงเป็นสิ่งจำเป็น หากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้

2. มีรายได้จากการปลูกพืชแค่แปลงเดี่ยวเท่านั้น

คุณอาจจะมีปัญหารายจ่ายมากกว่ารายรับเกิดขึ้นได้ ถ้าตลอดทั้งปีมีรายได้แค่ครั้งเดียว แต่มีรายจ่ายอยู่ทุกวัน ถ้าไม่จำกัดรายจ่ายให้น้อยลงไปอีก คุณก็คงต้องหาวิธีสร้างรายได้ให้มากขึ้นเอาแล้วล่ะ

3. ทำการเกษตรเพื่อเอาไปจำหน่ายอย่างเดียว

ยังไง ๆ คุณก็ต้องกิน และการที่คุณปลูกพืชผักเอาไว้กินเองบ้าง มันก็จะช่วยให้คุณประหยัดได้มากขึ้น อย่างเช่นพวกพืชผักสวนสวนครัวที่คุณต้องกินอยู่เป็นประจำ หากปลูกติดบ้านเอาไว้ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยเลย

4. มีนิสัยที่เป็นเหตุให้เงินรั่วไหล

อบายมุขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหวย การพนัน เหล้า บุหรี่ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เงินของคุณร่อยหรอลงไปได้อย่างมากมาย แม้ว่าคุณจะทำเงินได้มากแค่ไหน แต่ถ้าคุณยังไม่เลิกนิสัยเสพย์ติดสิ่งเหล่านี้ ชีวิตก็ยังดีขึ้นไม่ได้อยู่ดี เช่นนี้แล้วก็เลิกซะดีกว่า

จะสร้างความร่ำรวยจากธุรกิจเกษตรได้อย่างไรบ้าง?

การทำธุรกิจเกษตรที่จะสร้างความร่ำรวยได้มีอยู่หลากหลายแนวทางแตกต่างกันออกไป โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

ธุรกิจเกษตรแบบอุตสาหกรรมเกษตร

ในปัจจุบันการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในแบบอุตสาหกรรมเกษตรหรือปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณมากเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งข้อดีของการทำการเกษตรในลักษณะนี้ก็คือสามารถทำเงินจากการเพาะปลูกในแต่ละรอบได้ค่อนข้างสูง แต่ก็มีข้อเสียคือต้องใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย ยา การดูแลรักษา อย่างค่าปุ๋ยก็จะมีราคาสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตปุ๋ยมาจากน้ำมันที่มีราคาขึ้นลงตามราคาตลาดโลก นอกจากนี้แล้วการเพาะปลูกในลักษณะนี้ยังส่งผลต่อคุณภาพของดินในระยะยาว เนื่องจากต้องใช้สารเคมีสำหรับการเพาะปลูกในปริมาณมาก ทำให้แหล่งน้ำเกิดการปนเปื้อนสารเคมี และยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย อีกทั้งหากมีเกษตรกรแห่มาปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นจำนวนมาก ก็จะทำให้ผลผลิตล้นเกินความต้องการของตลาด เกิดปัญหาราคาตกต่ำไปอีก ไป ๆ มา ๆ เกษตรก็ต้องประสบปัญหาขาดทุนกันไป

ธุรกิจเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์

ด้วยกระแสความนิยมการบริโภคอาหารปลอดสารพิษที่กำลังมาแรง ทำให้การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ หรือการเกษตรแบบปลอดสาร สร้างรายได้อย่างน่าพอใจ อีกทั้งยังใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกต่ำกว่าการเพาะปลูกแบบใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ที่ราคาแกว่งไปมาตามตลาดโลก เนื่องจากการเพาะปลูกแบบนี้จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถหมักใช้เองได้ และใช้แบบสารสกัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาในตลาดโลกแต่อย่างใด จึงส่งผลให้สามารถควบคุมต้นทุนที่จะใช้ในการผลิตได้ค่อนข้างง่ายกว่าการเพาะปลูกแบบใช้สารเคมีหรือใช้ปุ๋ย อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เกษตรกรผู้เพาะปลูกเองก็ไม่เกิดการสะสมของสารเคมีในร่างกาย ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้แล้วความนิยมในการบริโภคพืชผลปลอดสารพิษยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตอีกด้วย

ธุรกิจขายอุปกรณ์การเกษตร

ด้วยกระแสความนิยมในการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้การทำการเกษตรปลอดสาร เกษตรชีวภาพได้รับความสนใจจากหลาย ๆ คนเพิ่มมากขึ้นไปด้วย นอกจากนี้แล้วกระแสความนิยมที่จะปลูกผักกินเองในครอบครัวก็มาแรงด้วยเช่นกัน ทำให้ความต้องการวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ มีเพิ่มสูงขึ้น และมีโอกาสสูงที่ธุรกิจนี้จะเติบโตไปได้อีกในอนาคต

กระแสความนิยมในการดูแลสุขสภาพ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ปราศจากสารพิษเจือปน ถือว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต การหันมาปลูกพืชผักไว้กินเองก็ดี หรือการปลูกเพื่อจำหน่ายก็ดี มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยสร้างความร่ำรวยให้ได้แบบยั่งยืนแน่นอน

แหล่งอ้างอิง : www.naiwaen.com/?p=3046

เครดิตภาพ : https://www.organicfarmthailand.com
poonitafarm.blogspot.com
esan.life
boonyalritthapoota.blogspot.com/
https://www.thairath.co.th
organic2559.blogspot.com