หน้าหลัก » อยากสร้างธุรกิจ sme ให้แข็งแกร่ง จะเริ่มต้นอย่างไรจึงจะไปถึงฝั่งฝัน

อยากสร้างธุรกิจ sme ให้แข็งแกร่ง จะเริ่มต้นอย่างไรจึงจะไปถึงฝั่งฝัน

ภายใต้ทุนและทรัพยากรอันจำกัดในการเริ่มต้นทำธุรกิจ SME การวางแผนการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เพื่อความพร้อมในการทำธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้กำลังเริ่มต้นทำ

ภายใต้ทุนและทรัพยากรอันจำกัดในการเริ่มต้นทำธุรกิจ SME การวางแผนการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เพื่อความพร้อมในการทำธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ SME จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึง เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ใช้จ่ายเงินงบประมาณและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการน้อยลง ในวันนี้เราจึงมีขั้นตอนในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ SME มาแนะนำ เพื่อผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างหาเงินลงทุนทำธุรกิจ SME หรือพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นจะได้มีแนวทางในการ สร้างธุรกิจ sme ให้แข็งแกร่ง

1. กลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน

เมื่อคนส่วนใหญ่เริ่มต้นธุรกิจ SME มักจะให้ความสำคัญแต่กับลักษณะของสินค้าและบริการ และมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเอาไว้แบบกว้าง ๆ มากกว่าที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนลงไป แต่นั่นเป็นความคิดที่ผิด เพราะกลุ่มเป้าหมายในการทำธุรกิจของเรานั้นควรมีความเฉพาะเจาะจงลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ ซึ่งควรมองให้ออกว่าว่ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง เพราะมันจะง่ายต่อการดำเนินธุรกิจของเรามากขึ้นหากเรารู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องงบประมาณการลงทุน งบทางการตลาดและทรัพยากรต่าง ๆ

2. วางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

นอกจากในเรื่องของสินค้าและบริการ ลูกค้า และการจำหน่ายขายสินค้าแล้ว ในการดำเนินธุรกิจยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายให้เราต้องทำ ซึ่งถ้าหากไม่ได้มีการวางแผนการดำเนินงานเอาไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนแล้ว อาจส่งผลให้เราไม่สามารถที่จะบริหารการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นทำธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องวางแผนการดำเนินงานในเรื่องอื่น ๆ นอกจากสินค้าและบริการ ลูกค้า และการขายด้วย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานบัญชีเอกสารต่าง ๆ การจดทะเบียน การชำระเงิน การขนส่ง และการบริการหลังการขายต่าง ๆ  ซึ่งหากมีการวางแผนการดำเนินการเอาไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการทั้งในเรื่องทรัพยากรบุคคล งบประมาณการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

3. มีระเบียบในการวางแผนเก็บข้อมูลต่างๆ

ในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจเรามักจะมุ่งให้ความสนใจในการขายสินค้าและบริการเป็นสำคัญมากกว่าที่จะให้ความสนใจที่จะจัดเก็บข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เอาไว้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยอดขาย ข้อมูลลูกค้า บันทึกการเข้าออกของสินค้า ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้ และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องวางแผนการตลาดและวางกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเป็นกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการ เรากลับไม่มีข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนด้วย เรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่หลายคนที่เริ่มต้นธุรกิจมักจะปล่อยปละละเลยที่จะเก็บข้อมูลเอาไว้อย่างเช่นข้อมูลส่วนตัวข้องลูกค้า ข้อมูลประชากรพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำมาใช้ในการพิจารณาวางแผนการตลาดเพื่อให้สินค้าและบริการของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง การวางแผนการเก็บข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เริ่มต้นลงทุนไม่ควรมองข้าม

4. รู้จักธุรกิจของเราให้ดีเสียก่อนว่ามีคุณค่าอย่างไร

คุณค่าของสินค้าและบริการจะสามารบอกได้ว่า ธุรกิจ SMEของเรานั้นจะก้าวหน้าไปได้อีกยาวไกลแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ ความสะดวกในการใช้งาน ความทันสมัยและคุณภาพของตัวสินค้าและบริการนั้น ซึ่งเราก็จำเป็นที่จะรู้จักกับธุรกิจของเราเป็นอย่างดี ก่อนที่จะนำคุณค่าที่มีอยู่ในตัวธุรกิจ แบรนด์และบริการของเราออกมาให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ เพื่อที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคจะสามารถสัมผัสได้ถึงคุณค่าเหล่านั้น และเกิดความต้องการที่จะใช้สินค้าและบริการตามมา

5. หาคู่ค้าทางธุรกิจร่วมกัน

การดำเนินงานทำธุรกิจ SME ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยลำพังตัวเราเองเพียงคนเดียว เพราะธุรกิจ SME จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตสินค้า การดำเนินการขนส่ง รวมทั้งคู่ค้าทั้งค้าส่งค้าปลีก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเราจะต้องมีการเจรจาวางแผนร่วมกันกับเจ้าของธุรกิจอื่น ๆ เพื่อที่จะให้ธุรกิจของเราสามารถที่จะดำเนินต่อได้อย่างตลอดรอดฝั่ง

6. มีแผนปิดการขายไว้ปิดเกม

ไม่ใช่แค่เพียงแผนการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้าให้ได้เท่านั้นที่มีความสำคัญ สำหรับธุรกิจ SME การวางแผนเพื่อปิดการขายให้ได้ก็เป็นเป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย เพื่อที่ลูกค้าจะได้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด การวางแผนปิดการขายจึงเป็นสิ่งคนทำธุรกิจ SME จะต้องคำนึงถึงเสมอ

การมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนแน่นอนและดำเนินการให้ได้ตามแผน เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจ SME ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งผู้ประกอบการ SME ที่อยากจะเริ่มต้นสร้างความร่ำรวยด้วยการทำธุรกิจ SME จำเป็นที่จะต้องมีและต้องทำให้ได้ เพื่อที่จะให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งและก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงจนกว่าจะถึงฝั่งฝัน

แหล่งอ้างอิง : www.thaismeresearch.com/6-steps-to-build-strong-smes-

เครดิตภาพ : suansarapaddee.blogspot.com-
www.smeleader.com
www.rodkhen4u.com
https://www.youtube.com
https://pantip.com
ourgreenfish.com