หน้าหลัก » เทคนิคการลงทุนที่ดิน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ที่ดินเปล่าขายได้แพงขึ้น

เทคนิคการลงทุนที่ดิน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ที่ดินเปล่าขายได้แพงขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ แล้ว การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเลยก็ว่าได้ และการลงทุนที่ดินเปล่า

เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ แล้ว การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเลยก็ว่าได้ และการลงทุนที่ดินเปล่าก็ถือเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกประเภทหนึ่ง ที่จะทำกำไรให้กับผู้ลงทุนได้ไม่น้อย นอกเหนือไปจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านหรือคอนโด เพราะที่ดินเปล่าถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่หากได้รับการพัฒนาจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย
ในอดีต ที่ดินเปล่าก็คือทรัพย์สินที่ผู้คนนิยมซื้อเก็บไว้ เพื่อหวังจะขายเอากำไรจากราคาที่ดินที่แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การเก็งกำไรจากการลงทุนซื้อที่ดินจึงไม่ใช่ทางเลือกเดียวอีกต่อไปแล้ว เพราะในปัจจุบันผู้ลงทุนนิยมนำที่ดินมาพัฒนาเพื่อให้ที่ดินเพิ่มมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ที่ดินนั่นก็หมายความว่า เมื่อไหร่ที่มีการขายที่ดินผลกำไรที่จะได้รับก็จะมากขึ้นด้วยนั่นเอง
หากคุณลงทุนซื้อที่ดินเปล่ามา แล้วปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ ให้รกร้างว่างเปล่าโดยที่ไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเลย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสียดาย เพราะที่ดินที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็จะทำให้การลงทุนไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร เพราะสำหรับที่ดินเปล่าแล้วมูลค่าเพิ่มของที่ดินจะมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ลงทุนได้ทำประโยชน์จากที่ดินมากน้อยเพียงใดด้วย และหากที่ดินมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นความต้องการในที่ดินผืนนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เมื่อหากตัดสินใจที่จะขายก็ย่อมง่ายต่อการเป็นที่สนใจที่จะมีผู้มาติดต่อขอซื้อและทำให้ขายได้ราคาดี

เพื่อที่โอกาสในการทำกำไรจากที่ดินที่จะมีราคาสูงเพิ่มขึ้นในอนาคต เราจึงต้องมีเทคนิคในการลงทุนที่ดิน เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เพื่อที่จะไม่ทำผิดพลาด จากการลงทุนซื้อที่ดินที่มีราคาสูงแล้วไม่สามารถจะทำประโยชน์อะไรจากมันได้เลย

1. ซื้อที่ดินเปล่าไปทำอะไร

ผู้ลงทุนต้องตอบคำถามให้ได้ว่าต้องการที่จะลงทุนซื้อที่ดินเปล่าเพื่อไปทำประโยชน์อะไร เช่น ต้องการที่จะซื้อเก็บเอาไว้ขายเพื่อเอากำไร โดยจะซื้อที่ดินมาถือครองไว้ในระยะเพียงไม่นานนัก และรีบขายภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเพื่อทำกำไร หรือ ต้องการที่จะถือครองที่ดินในระยะยาว เพราะหากในอนาคตมีการสร้างอาคารพาณิชย์ก็จะทำให้ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2. ตรวจสอบก่อนว่าเป็นที่ดินที่ซื้อขายได้อย่างถูกต้องหรือไม่ และอยู่ในข้อกำหนดว่าสามารถพัฒนาได้ในอนาคตหรือเปล่า

เพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินที่ต้องการซื้อเป็นที่ดินที่สามารถซื้อขายได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะซื้อจึงต้องทำการตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการให้แน่นอนเสียก่อน และหากต้องการที่ดินสามารถพัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว ก็ควรต้องดูด้วยว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในข้อกำหนดว่าจะมีการใช้ประโยชน์ในอนาคตหรือไม่ นอกจากนี้แล้วที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือการตรวจสอบเอกสารสิทธิรวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมายว่ามีข้อห้ามใดที่จะทำให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาหรือเปล่า เพราะหากในอนาคตจะมีการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนั้นจะได้ไม่เกิดปัญหาว่ามีการกระทำใดที่ขัดต่อกฎหมาย

3. มีความเจริญเข้าถึงหรือไม่

ทำการสำรวจดูว่าที่ดินเปล่าที่ต้องการจะซื้อนั้นมีสาธารณูปโภคเข้าถึงแล้วหรือยัง มีไฟฟ้า น้ำประปาใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ถนนหนทางที่ใช้เดินทางสัญจรมีความสะดวกในการเดินทางไหม

4. ดูที่ดินหลาย ๆ แปลงเผื่อเปรียบเทียบ

เพื่อที่จะทำกำไรได้มากขึ้นจากการลงทุนที่ดินเปล่า ไม่ควรมองที่ดินแค่แปลงใดแปลงหนึ่งแต่เพียงแปลงเดียว แต่ควรมองดูหลาย ๆ ที่หลาย ๆ แปลงเผื่อเอาไว้ด้วย เพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าที่ดินแปลงไหนมีความน่าสนใจและมีโอกาสที่จะสร้างกำไรให้ได้มากกว่ากัน

5. ดูโอกาสที่จะพัฒนา

ทำการวิเคราะห์ดูว่าที่ดินที่คิดจะซื้อนั้นจะมีโอกาสที่เติบโตได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือใช้เวลาไม่นานนักในการพัฒนาหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเจริญขึ้นได้ในระยะเวลาที่ไม่นานนักก็มีความเหมาะสมต่อการลงทุน แต่หากพิจารณาดูแล้วพบว่าโอกาสที่จะพัฒนานั้นยังดูห่างไกล เพราะไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาโดยเร็ว เช่น ไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือเขตอุตสาหกรรมหรือเป็นเขตเศรษฐกิจ ก็ไม่เหมาะนักที่จะลงทุน เว้นเสียแต่ว่าต้องการที่ดินสำหรับทำการเกษตร จึงอยากได้ที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีเส้นทางที่จะใช้ขนส่งได้อย่างสะดวก โอกาสที่ที่ดินจะพัฒนาขึ้นหรือไม่จึงไม่จำเป็นมากนัก

6. ตรวจสอบประวัติที่ดินให้ดีก่อน

หากไปเจอที่ดินที่มีทำเลดี แถมมีราคาถูก อย่าเพิ่งด่วนรีบร้อนซื้อ ควรที่จะทำการสืบประวัติของที่ดินที่คิดจะซื้อให้แน่นอนเสียก่อน เนื่องจากที่ดินที่ประกาศขายมาแล้วเป็นเวลานานแต่ก็ยังขายไม่ออก อาจเป็นที่ดินที่ถูกทำให้ต้องเสียคุณภาพไป เป็นที่ดินที่มีเชื้อโรค หรือที่ดินแห่งนี้อาจเคยถูกใช้ให้เป็นที่ทิ้งขยะมาก่อนก็เป็นได้

7. ลงทุนด้วยเงินเย็น

ควรใช้เงินเย็นในการลงทุนซื้อที่ดินเปล่า เนื่องจากอาจต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ถึงจะสามารถพัฒนาที่ดินจนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่า และอาจทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพคล่องทางการเงินได้หากทำการลงทุนโดยไม่มีเงินทุนสำรองสำหรับใช้หมุนเวียน

เทคนิคต่าง ๆ ในการลงทุนที่ดินที่เราได้แนะนำไปแล้วนี้ เป็นเทคนิคในขั้นต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น นักลงทุนจึงควรหาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ รวมด้วย

แหล่งอ้างอิง : www.wealthlands.com/แนวทางการลงทุนในที่ดิน-582

เครดิต : www.realasset.co.th
www.themarconithailand.com
www.thaihome108.com
https://www.teedin108.com
seedplannet.blogspot.com/
https://pantip.com