หน้าหลัก » กว่าจะมาเป็นสินค้า OTOP มีจุดเริ่มต้นยังไงนะ ?
กว่าจะมาเป็นสินค้า OTOP ราชบุรี

กว่าจะมาเป็นสินค้า OTOP มีจุดเริ่มต้นยังไงนะ ?

กว่าจะมาเป็นสินค้า OTOP มีจุดเริ่มต้นยังไงนะ ?

สนใจสินค้า OTOP ไหมคะ? คำถามเมื่อเวลาเราเดินทางไปเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ หรือตามจุดซื้อของที่ระลึกของแต่ละจังหวัด มักจะมีป้ายคำว่า OTOP ติดไว้อยู่เสมอ การที่เราเห็นสินค้าที่มีป้าย OTOP หรือป้ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในสินค้าหลากหลายชนิด ไม่ซ้ำกัน แถมยังมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ต่าง ๆ จนหลาย ๆ คนเริ่มรู้สึกสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะ ว่าที่มาของเจ้าสินค้า OTOP  หรือสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นมีที่มาอย่างไร วันนี้เราจะมาลบข้อสงสัยของทุกคนกันค่ะ

ที่มาของสินค้า OTOP

 

สินค้า OTOP ราชบุรี หรือสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้น เริ่มขึ้นในปี 2544 ภายใต้แนวคิดที่ต้องการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน และต้องการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน และความคิดสร้างสรรค์ ให้เข้าสู่ตลาดสากล โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OVOP (One village One product) ของประเทศญี่ปุ่นมาเป็นแบบอย่าง ที่นำเอาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน มาพัฒนา และประยุกต์ให้เหมาะกับความต้องการของตลาด ก่อนที่จะจัดหาพื้นที่ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดให้กับสินค้าเหล่านี้ เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน และสร้างชุมชนเข้มแข็งขึ้นมานั่นเอง

 

สินค้า OTOP หรือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จึงกลายเป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 5 ประการ ได้แก่

  1. การสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน
  2. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีความสามารถในการพึ่งพาทางด้านรายได้ และพัฒนาท้องถิ่น
  3. พัฒนา และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
  4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  5. สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านของตัวเอง

แบบไหนถึงจะเรียกว่าสินค้า OTOP นะ?

ถึงจะบอกว่าสินค้า OTOP คือสินค้าของชุมชนนั้น ๆ ที่รัฐบาลเข้าไปช่วยสนับสนุน และทำการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนั้น ไม่ใช่ว่าสินค้า หรือการบริการไหนก็จะได้รับตรา OTOP ง่าย ๆ นะคะ เพราะว่าการที่จะได้รับการการันตีว่าเป็นสินค้า OTOP หรือเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์นั้น เรียกได้ว่าจะต้องมีการผ่านกระบวนการคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็น การผ่านการคัดเลือกจากเวทีประชาคมในระดับตำบล พร้อมแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร ก่อนที่จะถูกส่งมอบโครงการในระดับอำเภอ และจังหวัด โดยมีรัฐบาลส่วนกลางที่จะคอยตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP นั้น ๆ ให้มีคุณภาพ ก่อนที่จะปล่อยสู่ท้องตลาดนั้นเองค่ะ

 

เพราะฉะนั้นสินค้า OTOP หรือสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์นั้น จะมีความเฉพาะตัว และคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เหมือนใคร เรียกได้ว่าเป็นสินค้าท้องถิ่น ที่ขึ้นชื่อของพื้นที่นั้น ๆ ทีประชาชนในชุมชนเห็นตรงกันว่าเป็นสินค้าที่สามารถสะท้อนความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ออกสู่วงกว้างได้เป็นอย่างดี นอกจากจะสร้างมูลค่าให้วัตถุดิบแล้ว ยังสร้างมูลค่าให้กับภูมิปัญญาของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ