การลงทุนทำเงิน

ใช้เงินอย่างฉลาด ด้วยเทคนิคการเลือกลงทุน กับกองทุน LTF

กองทุน LTF ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ใช้เงินอย่างฉลาด เพราะนอกจากผู้ลงทุนไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในการลงทุนแล้ว ยังเป็นการลงทุนที่ช่วย